Tydzień Edukacji Zdrowotnej 2009

Tydzień Edukacji Zdrowotnej 2009

Od 30 listopada do 4 grudnia 2009r. uczniowie świebodzickich szkół podstawowych mieli okazję uczestniczyć w obchodach Tygodnia Edukacji Zdrowotnej, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Bona Fide” . W ramach projektu w szkołach przeprowadzono prelekcje edukacyjno- profilaktyczne w klasach IV-VI, dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS, po których edukatorzy ze Stowarzyszenia przeprowadzili wśród uczniów quiz sprawdzający poziom wiadomości z omawianych tematów.

Poza tym ogłoszono również konkursy plastyczne, w których uczniowie bardzo licznie wzięli udział.
4 grudnia 2009r.- w dniu uroczystego rozstrzygnięcia konkursów i podsumowania Tygodnia Edukacji Zdrowotnej, podczas którego gośćmi byli m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Elżbieta Horodecka, Specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień pani Izabela Siekierzyńska i Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice pan Ireneusz Zyska zaprezentowało się również – działające przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych- Koło Teatralne „Erato”. Spektakl poetycko- muzyczny „Tyle dymu w całym mieście” spotkał się z ciepłą i żywą reakcją publiczności.

Gratulujemy organizatorom oraz wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom.

Tydzień Edukacji Zdrowotnej został w sfinansowany ze środków przeznaczonych na profilaktykę.